Τετάρτη, Αυγούστου 23

Ποιός ήταν ο Μελχισεδέκ;

Ας πάρουμε τα πράγματα απ’ την αρχή. Σύμφωνα με το βιβλίο «Γένεσις» της Παλαιάς Διαθήκης, ο Χοδολλογομόρ ήταν κάτι σαν τον Αττίλα ή τον Ναπολέωντα της νεώτερης εποχής. Πρωτεύουσα του κράτους του ήταν τα Σούσα και η επικράτειά του περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την κοιλάδα του Ιορδάνη όπου βρίσκονταν τα Σόδομα, η πόλη στην οποία είχε εγκατασταθεί ο Λωτ, ανηψιός του Αββραάμ.
Κάποτε, οι τοπικοί βασιλείς επαναστάτησαν και ο Χοδολλογομόρ τους συνέτριψε πολεμικά και πήρε μαζί του πολλά λάφυρα και πλήθη αιχμαλώτων, μεταξύ των οποίων και τον Λωτ. Ο Αβραάμ, μόλις έμαθε την αιχμαλωσία του ανιψιού του, αποφάσισε να δράσει αστραπιαίως. Στρατολόγησε αμέσως 318 έμπιστους δούλους (αγύμναστους και απόλεμους!), επετέθη νύχτα στον Χοδολλογομόρ, τον νίκησε και ελευθέρωσε όλους τους αιχμαλώτους... (Αν όλ’ αυτά σας φαίνονται παράλογα, δεν έχετε κι άδικο!).
Καθώς ο Αβραάμ επιστρέφει νικητής και τροπαιούχος συναντιέται με τον βασιλιά και αρχιερέα της Σαλήμ, τον Μελχισεδέκ. Πρόκειται για ένα πρόσωπο μυστηριώδες του οποίου η ιστορικότητα αμφισβητείται σθεναρά. Πουθενά στην Π. Διαθήκη δεν αναφέρεται η γενεαλογία του ούτε ο θάνατός του. Απορία προκαλεί επίσης το γεγονός ότι ο Αβραάμ δεν φαίνεται να τον είχε γνωρίσει ως τότε αλλά και δεν συνδέθηκε εκ των υστέρων μαζί του. Γι’ αυτό ορισμένοι ισχυρίζονται ότι «ο Μελχισεδέκ δεν ήταν παρά ο Υιός του Θεού που υπό μορφήν ανθρώπου παρουσιάσθηκε στον Αβραάμ και τον ευλόγησε»!
Ο Αβραάμ δέχθηκε ευχαρίστως την ευλογία του Μελχισεδέκ και ως ευγνωμοσύνη τού έδωσε το 1/10 (δεκάτη) από τα λάφυρα της μάχης! Λέτε εδώ να στηρίζονται οι παπάδες μας και να απαιτούν τα «τυχηρά»; Ίσως...Τέλος πάντων... ο Μελχισεδέκ, εκτός από την ευλογία του, πρόσφερε στον Αβραάμ «άρτους και οίνον». Το γεγονός αυτό θεωρείται από αρκετούς ως προτύπωση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστείας. Αλλά και ο Μελχισεδέκ, ως «απάτωρ, αμήτωρ και αγενεολόγητος» θεωρείται προτύπωση του Μεγάλου Αρχιερέως Χριστού!